Dr. Kiss Róbert Richard

journalist

újságíró

travel expert

turisztikai szakértő

Dr. Kiss Róbert Richard

journalist

újságíró

travel expert

turisztikai szakértő

Publications

 • 1990 - "Remarks on Investigation of Youth and Student Language", Seminar Study
 • 1991 - "Greeting Forms of Student Language in Sopron", National Scientific Student Conference, Szeged: First Prize
 • 1992 - "Greeting Forms of Students in Sopron" Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok Series 55. Vol. Budapest.
 • 1994 - "Világszám" Budapest (tourist magazine)
 • 1999 - "Greeting as sentence-word, sentence-unit, clause and text." In: Kugler Nóra, Lengyel Klára (szerk.): Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Budapest
 • 2001. november 22. - "How to Greet Others in the World?", Article)
 • 2002 - News in the Commercial and National Radios, editor: Harmincéves a Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest.
 • 2004 - Greeting Forms in the Hungarian Language - with special regards to the impacts of the new informatics and telecommunication technologies and the student language, Budapest
 • 2007 - 2007 - Gesztusnyelvi köszönések. In: Balázs Géza - H. Varga Gyula (szerk.): Szemiotika és tipológia. Líceum Kiadó. Eger.
 • 2007 - Greetings on the answering machine. In: Keszler Borbála, Balázs Géza, Fábián Pál, Grétsy László, Heltainé Nagy Erzsébet, A. Jászó Anna, Kemény Gábor, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Magyar Nyelvőr 131. évfolyam 2007. július-szeptember 3. szám. Budapest. 287-97.
 • 2007 - Greeting Forms in the Hungarian Language. In: Guttmann Miklós, Molnár Zoltán (szerk.): A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII. V. Dialektológia Szimpozion. Szombathely. 139-45.
 • 2008 - Farewell habits at the international airports. In: Balázs Géza - H. Varga Gyula (szerk.): Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. Líceum Kiadó. Eger. 139-43.
 • 2009 - Country picture and country image - the symbols of the touristic marketing organization. In: Balázs Géza - H. Varga Gyula (szerk.): Ikonikus fordulat a kultúrában. Magyar Szemiotika Társaság. Líceum Kiadó. Eger. 209-16.
 • 2009 - Nyelvelő - linguistic guide
 • 2010 - The World of Travelling In: Balázs Géza - H. Varga Gyula (szerk.): The semiotic of travelling. Líceum Kiadó. Eger. 279-85.
 • 2011 - Nyelvi finomságok - linguistic guide. Bp. 2011. Gondolat kiadó
 • 2013 - Symbols of Coca Cola. In: Pölcz Ádám (szerk.): Emlékezet: ünnep-fesztivál. Bp. 2013. Magyar Szemiotikai Társaság.
 • 2013 - Milestones In: Veszelszki Ágnes (szerk.): A világhálóba keveredett ember. Bp. 2013. ELTE Eötvös Kiadó.
 • 2014 - The Movie effect to the cultural tourism. In: Jászberényi Melinda (szerk.): The variegation of the cultural tourism. Budapest. 2014. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó
 • 2015 - VI. Conference of press and media language - The language of the media and it's "dialects": Richard Robert Kiss: The changes in creating headlines on the internet.
 • 2016 - Who is Hungarian in: Nyelvi esszék szerk.: Balázs Géza és Minya Károly. Bp. 2016.
 • 2017 - Creating titles in the online press in: Sajtónyelv-Médianyelv Kutatás, elemzés, dokumentumok szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Bp. 2017.
 • 2022 - Interesting facts about speaking in court and argumentationn. In: Gondolkodni és beszélni - az anyanyelv-elsajátításától a retorikáig. Szerk.: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa - Bóna Judit. Bp., 2022. MediaCom Kiadó